Persoonlijk

Creatief

Kleinschalig

Plezierig

Indien een leerling niet op school kan komen geeft u dit door via het ouderportaal Mijnschoolinfo.