Skip to content

De Arentschool:

“De kleinschalige, gemengde school waar het beste uit ieder kind
wordt gehaald”.

“Plezierig, persoonlijk, kleinschalig en creatief.”

 

Onze didactische aanpak

“Wij halen het beste uit ieder kind.”

 1. Ons onderwijs kenmerkt zich door: motivatie, betrokkenheid, actief leren, ontdekken, onderzoeken en aansluiting bij de echte wereld.
 2. In ons onderwijs staat de samenwerking tussen school en ouders centraal.
 3. Onze kinderen leren in een betekenisvolle en rijke leeromgeving.
 4. We volgen de ontwikkeling van onze kinderen en sluiten hierbij aan.
 5. Wij werken doel- en opbrengstgericht.
 6. We stimuleren, coachen en sturen onze kinderen en hebben hoge verwachtingen.
 7. Leerkrachten en ondersteuners werken nauw samen om goed en passend onderwijs te realiseren.

Onze pedagogische aanpak

“Goed zijn voor jezelf, de ander en je omgeving”.

 1. Onze grondhouding kenmerkt zich door: nieuwsgierigheid, humor, aandacht, echtheid, integriteit, toewijding en open communicatie.
 2. Leerkrachten en ouders zijn partners in hun opvoedrol.
 3. Kinderen leren in een gezond en positief groepsklimaat.
 4. Ieder kind is uniek en mag er zijn.
 5. Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie en geven aanwijzingen voor goed gedrag.
 6. Kinderen leren in een plezierige, veilige en liefdevolle omgeving.
 7. Leerkrachten stimuleren de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen.

Identiteit

De Arentschool valt onder het bestuur van stichting SARO. Dit is een christelijk geïnspireerde stichting. Op de Arentschool leggen we verbinding met andere tradities, zoeken overeenkomsten en waarderen verschillen. We bevorderen de nieuwsgierigheid naar elkaars tradities en leren hen die te waarderen.

Back To Top