Skip to content

Op onze school is voor alle kinderen gelegenheid om over te blijven in de middagpauze. De kinderen kunnen in de middagpauze thuis eten, maar kunnen ook op school blijven. In elke groep komen dan medewerkers die het overblijven verzorgen. Wij vinden het belangrijk dat het overblijven op onze school goed verloopt. Dit houdt in dat de kinderen rustig kunnen eten en drinken in een gezellige sfeer en dat er voldoende gelegenheid is voor spelen, zodat de kinderen fris en uitgerust zijn voor de lessen in de middag.

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt op onze school georganiseerd en begeleid door Kinderstralen. Klik voor meer informatie én om uw kind(eren) in te schrijven voor de TSO op onderstaande afbeelding om door te linken naar de website van Kinderstralen.

Back To Top