Skip to content

De onderstaande standaardtekst is verplicht voor alle scholen in Rotterdam. Informatie die specifiek is voor onze school, is aangepast.

Informatie aanmelden groep 1

Welkom op onze school!
Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. Een leuke, nieuwe en wellicht wat spannende tijd breekt aan! U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. Hieronder vindt u de stappen die u moet volgen voor het aanmelden van uw kind. Het filmpje van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) kunt u eventueel ook bekijken voor meer uitleg over het aanmelden bij basisscholen in Rotterdam.  Aanmelden en inschrijven op de basisschool

Stappen voor het aanmelden

Eerst kennismaken
Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan natuurlijk! Elke maand hebben wij open dagen voor nieuwe ouders. Dan krijgt u een rondleiding van ouders die hier al langer “meedraaien”. U kunt alle klassen in, ziet de leerkrachten aan het werk en proeft de sfeer van de Arentschool. Een rondleiding duurt ongeveer een uur. Uiteraard is de directie aanwezig om u te ontvangen, informatie te geven en al uw vragen te beantwoorden.

Aanmelden
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een mapje met informatie over de Arentschool en een aanmeldformulier. Met dit formulier geeft u ons algemene informatie, zoals bijvoorbeeld het adres en de geboortedatum van uw kind. Daarnaast kunt u wat meer specifieke informatie aangeven als uw kind eventuele extra zorg en ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website: schoolondersteuningsprofiel

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We hebben als school officieel 6 weken de tijd om te bepalen of dit de passende plek is voor uw kind en om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We mogen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd nemen. Wanneer dit gebeurt, stellen we u hiervan schriftelijk op de hoogte. We streven er echter naar om binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

De aanmeldleeftijd is vanaf 3 jaar. U kunt wel eerder een open dag bezoeken en bij ons aangeven of u interesse heeft in onze school.

In de periode tussen de inschrijving en de daadwerkelijke start op onze school houden wij natuurlijk contact met u. We nemen een paar weken voor de 4e verjaardag telefonisch contact met u op, u ontvangt een uitnodigingskaart met de startdatum bij ons op school en in welke groep uw kind is geplaatst. Tevens worden de wendagen afgesproken (zie ook het kopje wendagen). Uiteraard bent u altijd welkom om uw vragen aan ons te stellen.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

• Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt vol is. Deze informatie kunt u vinden op onze website. Momenteel hebben wij ruimte om kinderen te plaatsen.
• Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs.

Tot slot:
Om goed te kunnen onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouder(s) informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wilt delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wachtlijst

Onze school heeft momenteel een wachtlijst voor groep 1.
Broertjes en zusjes hebben altijd voorrang.

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. De wendagen worden in overleg met de leerkracht afgesproken. De wendagen vinden plaats nadat de school uw kind heeft ingeschreven.

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, nemen wij altijd contact op met de school waar uw kind nu op zit. Met elkaar bepalen we of onze school de passende plek is voor uw kind. We proberen u binnen 6 weken te laten weten of uw kind kan worden ingeschreven. Als dit meer tijd in beslag neemt, stellen we u hiervan schriftelijk op de hoogte en nemen we nog maximaal 4 weken langer de tijd. Als onze school de passende plek is en er is ruimte in de betreffende groep, kunnen wij uw kind inschrijven.

We hopen u graag te ontmoeten op één van onze open dagen!

Back To Top