Skip to content

Het belangrijkste communicatiekanaal van de Arentschool is het ouderportaal ‘Social Schools’. Ook u kunt zo contact leggen met de leerkrachten, directie en intern begeleiders via dit portaal.

Een ziekmelding doorgeven of u inschrijven voor een oudergesprek gaat ook via Social Schools. Op deze wijze is de leerkracht direct op de hoogte.

Nieuwe ouders ontvangen per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan Social Schools. Indien u niets ontvangt, kunt u een account aanvragen via onze administratief medewerker, Denice Zwager. U kunt mailen naar: administratie

Inloggen Social Schools

Back To Top