Skip to content

We zien het als onze opdracht om al onze leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden. We stemmen zoveel mogelijk af op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken in principe op drie niveaus: instructie-, basis- en plusgroep.

Voor de gemakkelijk lerende kinderen hebben we een groep waarin deze leerlingen uitdaging krijgen, maar ook ondersteuning bij het ‘leren leren’. We noemen deze groep de Horizongroep. Er is een protocol opgesteld waarin omschreven is wanneer een leerling in aanmerking komt voor deze groep.

In iedere klas is een ruim aanbod voor sterke leerlingen. We werken met Levelwerk en Pittige torens. Dit aanbod blijven we ontwikkelen. We richten ons op het ontwerpen van innovatieve opdrachten en verdiepen ons in de wijze waarop sterke leerlingen denken en leren.

Back To Top