Skip to content

Directie

Op de Arentschool wordt de directie gevormd door een directeur en een adjunct-directeur. De directie is (eind)verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school. Even kennismaken? U treft hen op de eerste verdieping in de directiekamer of ’s ochtends bij aanvang van school bij de entree.

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de directieleden en de Intern Begeleider.

v.l.n.r. Tjarda Smits, Ellen Kennis en Mark Terwiel

Groepsleerkrachten

In alle groepen is de groepsleerkracht verantwoordelijk voor alle schoolse zaken in de klas. Het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) is de leerkracht. De leerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten. Zij assisteren bij de organisatie en uitvoering van lesactiviteiten in de groepen en verzorgen onderwijs aan een groep of aan kleine groepjes leerlingen.

Overige taken

Onderwijsassistenten en ondersteuning

Dagelijks hebben we diverse onderwijsassistenten in de klassen en op de leerpleinen. Zij werken samen met de leerkrachten en begeleiden groepjes en individuele leerlingen.

Vakleerkrachten

Wij hebben diverse vakleerkrachten op de Arentschool:

  • Onze vaste gymleerkracht vanuit Lekker-Fit! verzorgt drie dagen per week de gymlessen.
  • Onze leerkracht Wetenschap en Techniek geeft iedere vrijdag W&T-lessen aan de groepen 3 t/m 8.
  • De kunstleerkracht geeft vrijdags kunstlessen aan de groepen 3 t/m 8. Zij geeft op dinsdag les aan de Horizongroep.
  • De muziekdocent verzorgt iedere dinsdag de muzieklessen in ons muzieklokaal.
  • De dansdocent geeft dinsdags danslessen aan alle groepen in het speellokaal.

Ondersteuning

We hebben daarnaast nog diverse ondersteuners:

  • De Intern Begeleider  coördineert namens het hele team de zorg voor de leerlingen van de groepen 1 tot en met 8. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het leerproces in de eigen groep.
  • De administratief- en secretarieel medewerker  verzorgt op dinsdag en donderdag administratieve taken.
  • De conciërges zijn dagelijks aanwezig voor diverse werkzaamheden.
  • De overblijfcoördinator zorgt samen met het overblijfteam dat het overblijven tussen 12.00 en 13.00 uur in goede banen verloopt.
Back To Top