Persoonlijk

Creatief

Kleinschalig

Plezierig

Het team

Foto gemaakt door FotoKannegieter

Directie

Op de Arentschool wordt de directie gevormd door een directeur en een adjunct-directeur. De directie is (eind)verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school. Even kennismaken? U treft hen op de eerste verdieping in de directiekamer of ’s ochtends bij aanvang van school bij de entree.

Groepsleerkrachten

In alle groepen is de groepsleerkracht verantwoordelijk voor alle schoolse zaken in de klas. Het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) is de leerkracht. De leerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten. Zij assisteren bij de organisatie en uitvoering van lesactiviteiten in de groepen en verzorgen onderwijs aan een groep of aan kleine groepjes leerlingen.

Overige taken

 

Onderwijsassistenten en ondersteuning

Dagelijks hebben we diverse onderwijsassistenten in de klassen en op de leerpleinen. Zij begeleiden groepjes op het leerplein en werken met hen op hun eigen niveau.

Vakleerkrachten

Wij hebben diverse vakleerkrachten op de Arentschool:

  • Onze vaste gymleerkracht vanuit Lekker-Fit! verzorgt drie dagen per week de gymlessen.
  • Onze leerkracht Wetenschap en Techniek geeft iedere vrijdag W&T-lessen aan de groepen 3 t/m 8.
  • De kunstleerkracht geeft vrijdags kunstlessen aan de groepen 3 t/m 8. Zij geeft op dinsdag les aan de Horizongroep.
  • De muziekdocent verzorgt iedere dinsdag de muzieklessen in ons muzieklokaal.
  • De dansdocent geeft dinsdags danslessen aan alle groepen in het speellokaal.

Intern Begeleider

De intern begeleider, Tjarda Smits, coördineert namens het hele team de zorg voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 8. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het leerproces in de eigen groep.

Kindercoach

Onze kindercoach is er op dinsdag en donderdag onder schooltijd en werkt met kinderen die op sociaal-emotioneel gebied extra ondersteuning nodig hebben.

Medewerker ouderbetrokkenheid

We hebben op school een medewerker ouderbetrokkenheid, Saadia Lary. Zij organiseert bijeenkomsten waarbij onder andere opvoedkundige onderwerpen worden besproken.

Administratief  en secretarieel medewerker

Op de dinsdag en donderdag verzorgt Charissa Sezisli administratieve taken.

Conciërge

Onze conciërge Ed van Geenen wordt geassisteerd door Bobby van der Wandt.

Overblijfcoördinator

De overblijfcoördinator stuurt ons overblijfteam aan en zorgt er met hen voor dat tussen 12.00 en 13.00 uur het overblijven goed verloopt.