Skip to content

In principe is het basisonderwijs in Nederland kosteloos. Er zijn activiteiten waar een school geen subsidie voor krijgt. Dit zijn activiteiten zoals de schoolreis, de musical, de sportdag, het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Paasviering en de eindmusical.

Om deze activiteiten voor alle leerlingen aan te kunnen bieden is een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van ouders gewenst. De Arentschool heeft in overleg met de MR de ouderbijdrage vastgesteld op € 70,- per kind. Het betreft hier een vrijwillige bijdrage voor het gehele jaar. Wij benadrukken dat geen enkele leerling zal worden uitgesloten van activiteiten.

De ouderbijdrage kan worden voldaan door het (termijn)bedrag over te maken op het rekeningnummer van de school: NL82 INGB 0009 2304 22 t.n.v. Fonds BS Arentschool, onder vermelding van de naam van uw zoon/dochter en zijn/haar groep. Uiteraard kan de ouderbijdrage ook contant worden voldaan.

Back To Top