Skip to content

De Arentschool is een zogeheten ‘Lekker Fit’ school.

Het programma heeft als doel een gezond eet- en beweeggedrag. Het project bestaat uit een mix van gym- en danslessen, samenwerking met sportclubs, een ‘fit-test’, sportactiviteiten na school en gezond trakteren beleid.

Om het beleid te ondersteunen zijn er een schoolarts en schooldiëtist verbonden aan de school.

Belangrijk is de ‘gymleraar nieuwe stijl’ die extra bewegingslessen verzorgt en kinderen in contact brengt met sportclubs. Ook ouders worden betrokken.

Lekker fit biedt:

  • Kinderen uit groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymles van een gediplomeerde vakleerkracht.
  • Kinderen uit groep 1-2 krijgen twee keer per week bewegingsles in het speellokaal.
  • Twee keer per jaar is er een lespakket voor alle Lekker Fit!-scholen, waarin de thema’s gezonde voeding en beweging worden behandeld.
  • Er is een schoolsportvereniging waar de leerlingen na schooltijd kunnen trainen.
  • Ouders ontvangen voorlichting over gezond bewegen en voeding.
  • Jaarlijks is er een workshop door de schooldiëtist.

Verjaardagen en pauzehap

Om 10.00 uur eten we fruit en groente met de kinderen. We stimuleren de kinderen om water te drinken, zij kunnen bijv. een bidon meenemen en deze gedurende de dag vullen.
Als kinderen jarig zijn mogen ze op school trakteren. ’s Morgens voor de pauze wordt de verjaardag in de klas gevierd. Wij willen als ‘Lekker- Fit’ school letten op gezonde voeding en extra bewegen om overgewicht tegen te gaan. Daarbij passen gezonde traktaties. Ons motto is: ‘Een is genoeg en klein is okay!’ Van vakantie tot vakantie reiken we de Gouden Appel uit voor de leukste gezonde traktatie. Gezonde traktaties mogen in de klas opgegeten worden, de rest gaat mee naar huis.

Back To Top