Skip to content

Doelstelling
De Stichting Vrienden van de Arentschool is opgericht in 2013 door ouders om ondersteuning te bieden aan de doelstelling en ambitie van de Arentschool om een kwalitatief goede, kleinschalige basisschool te zijn die toegankelijk is voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. De Stichting doet dit concreet door fondsenwerving onder ouders waarmee aanvullende activiteiten gefinancierd kunnen worden.

Op basis van het beschikbare budget wordt in overleg met het bestuur van de Stichting Vrienden van de Arentschool én de directie van de Arentschool het aanbod samengesteld.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Arentschool bestaat uit:

  • voorzitter: Robert
  • penningmeester: Thamar de Goede
  • secretaris: Erik Hertel
  • bestuurslid: Martine Verhoeven
  • bestuurslid: Judith Hanck

Vergoedingen
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen vergoedingen of beloningen.

Betalingsverkeer
Bancair is vastgelegd is dat alleen de penningmeester en voorzitter toegang hebben tot de bankrekening van de Stichting. Bij uitgaven groter dan € 500 is het gezamenlijk akkoord van de voorzitter en de penningmeester een vereiste.

Raad van Toezicht
Er is geen Raad van Toezicht.

Financiële gegevens
De Stichting ontvangt jaarlijks circa € 10.000 aan vrijwillige bijdragen van ouders.

Daarnaast is binnen het bestuur afgesproken dat de Stichting over een financiële buffer wil beschikken van € 2.000 om de overlap tussen de schooljaren te overbruggen. De Stichting verwacht door het afsluiten van schenkingsovereenkomsten met donateurs op stijgende donaties te kunnen rekenen. Vanwege mindere zichtbaarheid en minder contact momenten met ouders in de corona periode zijn de schenkingen in de periode 2020-2022 wat achtergebleven terwijl de meeste activiteiten die de Stichting financiert, wel doorgang vonden. Omdat er voldoende financiële buffer was opgebouwd, heeft dit niet tot problemen geleid en kom de Stichting aan haar verplichtingen voldoen. Voor schooljaar 2022-2023 wil de Stichting met een deels vernieuwd bestuur een nieuwe impuls geven aan de activiteiten en aan de werving van gelden.

Onze Stichting wil graag transparant zijn over haar inkomsten en uitgaven.
Bekijk hier het financieel jaaroverzicht en de balans.

Stichting Vrienden van de Arentschool
Jericholaan 8, Rotterdam
vrienden@arentschool.nl
Kamer van koophandel: 58274723
RSIN / fiscaal nummer 852958742

Back To Top