Skip to content

De school heeft een actieve leerlingenraad. Kinderen leren te werken volgens de democratische principes en daarmee vormt de leerlingenraad een belangrijk onderdeel van de burgerschapsvorming. Ieder schooljaar kunnen kinderen van de groepen 5 tot en met 8 zich verkiesbaar stellen. De leerlingenraad wordt begeleid door een leerkracht.

Back To Top