Persoonlijk

Talent

Creatief

Plezierig

Kleinschalig

Goed zijn voor jezelf, de ander en de omgeving staan centraal.

Deze pedagogische aanpak komt terug in de methode Kinderen en hun sociale talenten. We besteden aandacht aan belangrijke thema’s in de maatschappij.

Daarnaast voeren we diverse (lokale) activiteiten en acties (Cultuurtraject, SamSam, “Keep it clean here”, Cliniclowns, actie Schoenmaatjes, etc.) uit met als doel bewustwording van je rol als burger, waarbij we over de schoolmuren heen kijken.

Ook zetten we vakdocenten vanuit het Voortgezet Onderwijs (VO) in voor meerdere doelen, zoals het verbeteren van kansen van alle kinderen, werkdrukvermindering en een betere aansluiting van PO naar VO realiseren.

We hebben momenteel vanuit het LMC drie vakdocenten:

  • Engels (groepen 5-8)
  • “leren leren” en leerlingbegeleiding
  • burgerschapsvorming (groepen 6, 7 en 8)

We hebben vier vakdocenten voor expressie en creatieve vakken:

  • dans
  • muziek
  • kunst & ontwerpen
  • ICT / wetenschap en techniek