Skip to content

Burgerschapsvorming

Goed zijn voor jezelf, de ander en je omgeving

Wij zien de school als een plek waar kinderen ontdekken hoe zij van betekenis kunnen zijn voor elkaar en de wereld om hen heen. Door wie zij zijn en wat zij kunnen. We leren kinderen een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Daarbij laten wij ons inspireren door de christelijke traditie, met veel ruimte en aandacht voor andere levensbeschouwingen. Dat past bij onze gemengde school. We leren onze leerlingen nieuwsgierig en respectvol te zijn naar elkaar en de ander te waarderen.

Ons onderwijs is kindgericht. We creëren een plezierige omgeving, waarin niet alleen aan cognitieve ontwikkeling wordt gewerkt, maar ook aan de ontwikkeling van brede sociale en emotionele vaardigheden. Dit doen we middels een breed aanbod, naast de kernvakken. We scheppen tal van ‘oefensituaties’ waarin kinderen hun sociale vaardigheden kunnen oefenen. In dat kader bieden we vaklessen aan zoals wetenschap & techniek, kunst& ontwerpen, dans en muziek. Tijdens deze lessen werken en leren kinderen intensief samen. Daarnaast besteden wij in de lessen burgerschapsvorming aandacht aan belangrijke thema’s, zoals democratische waarden en de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden waarmee je leert samen te leven in onze pluriforme maatschappij van nu.

Back To Top