Skip to content

Wij volgen voor het aanvragen van verlof de wet- en regelgeving van de overheid. Vraag tijdig verlof aan bij de schooldirectie. U kunt hiervoor een formulier ophalen. Voor vragen over de verlofregeling kunt u zich richten tot Leerplicht Rotterdam.

Back To Top