Persoonlijk

Talent

Creatief

Plezierig

Kleinschalig

De Arentschool werkt samen met de volgende partners voor voorschoolse en naschoolse opvang:

Kinderopvang Mundo
Kinderopvang Dikke Deur
Kinderopvang Kindergarden 

Daarnaast is er een peuterspeelzaal aanwezig in het schoolgebouw:

Peuterspeelzaal De Woelwaters

Voor meer informatie wil ik u doorverwijzen naar de websites van de organisaties.