Skip to content

Het groenblauwe schoolplein

Dinsdag 23 maart was de online ouderavond over het groenblauwe schoolplein. Ouders zijn geïnformeerd over het ontwerp, gepresenteerd door de architect van Donker Design. Ouders hebben deze avond meegedacht hoe we het nieuwe schoolplein groen kunnen maken en wat ouders en leerlingen hierin kunnen betekenen. De leerlingenraad gaat hier ook over in gesprek en komt met een plan vanuit de leerlingen. Ouders denken na over een mogelijke sponsoring en hoe zij ingezet kunnen worden bij het onderhoud van het plein.

Hier vindt u een impressie van het nieuwe schoolplein en ideeën om het plein groen te maken.

Back To Top