Skip to content

Goede doelen-acties voor Turkije en Syrië

Na de heftige aardbevingen in Turkije en Syrië is er door veel mensen massaal geld gestort naar Giro555. Ook de leerlingen van de Arentschool willen wat doen voor de mensen in de getroffen gebieden. Sommige leerlingen hebben er familie of kennissen die gewond zijn geraakt of alles kwijt zijn. Iedereen leeft enorm mee! Daarom hebben alle groepen 3 t/m 8 een Goede doelen-actie bedacht met hun klas, om geld in te zamelen voor Turkije en Syrië. De acties variëren van het inzamelen van lege flessen tot het bakken en versieren van cupcakes in onze keuken. Op 15 maart, de verkiezingsdag, heeft een aantal meisjes uit groep 8 in de hal van de Arentschool deze cupcakes verkocht. Ook de mensen die naar onze school kwamen om te stemmen, hadden daardoor de mogelijkheid om een heerlijke, zelfgemaakte cupcake te kopen en hiermee bij te dragen aan het goede doel. Zo heeft groep 8 in zijn eentje al €112 opgehaald! Wat een mooie manier om burgerschap vorm te geven!

Back To Top