Persoonlijk

Talent

Creatief

Plezierig

Kleinschalig

Directie

Op de Arentschool wordt de directie gevormd door een directeur en een adjunct-directeur. De directie is (eind)verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school. Even kennismaken? U treft hen op de begane grond in de directiekamer of ’s ochtends bij aanvang van school bij de entree.

Ellen van der Hout (directeur)
Mark Terwiel (adjunct-directeur)

Groepsleerkrachten

In alle groepen is de groepsleerkracht verantwoordelijk voor alle schoolse zaken in de klas. Het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) is de leerkracht. De leerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten. Zij assisteren bij de organisatie en uitvoering van lesactiviteiten in de groepen en verzorgen onderwijs aan een groep of aan kleine groepjes leerlingen.

 

Intern Begeleiders

Op onze school werken twee intern begeleiders.

Tjarda Smits is intern begeleider voor de groepen 1/2a en b, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a en b, 8a en b.
E-mailadres: t.smits@kindenonderwijsrotterdam.nl .

Linda Delfos is intern begeleider voor de groepen 1/2c en d, 3b, 4b, 5b, 6b.
E-mailadres: l.delfos@kindenonderwijsrotterdam.nl.

De intern begeleider coördineert namens het hele team de zorg voor de leerlingen. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het leerproces in de eigen groep.

 

Medewerker ouderbetrokkenheid

We hebben op school een medewerker ouderbetrokkenheid, Saadia Lary. Zij organiseert bijeenkomsten waarbij onder andere opvoedkundige onderwerpen worden besproken.

 

Administratief medewerker

Op de dinsdag en donderdag verzorgt Charissa Sezisli in de directiekamer administratieve taken.

 

Conciërge

Onze conciërge Ed van Geenen wordt geassisteerd door Bobby van der Want.