Persoonlijk

Talent

Creatief

Plezierig

Kleinschalig

Per klas zijn er klassenouders. Deze ouders ondersteunen de groepsleerkracht o.a. bij het vinden van ouders voor de begeleiding van de groep bij uitstapjes, bij de organisatie van feesten, het versieren van de hal, de (grote) schoonmaak, etc. Daarnaast zijn zij ook aanspreekpunt voor de andere ouders in de klas.